• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία τη διαδικασία έκδοσης συντάξεων όλων των ταμείων. Η δυναμική μας ομάδα νέων και ικανών δικηγόρων, προβαίνει στον έλεγχο των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης εστιάζοντας στα ατομικά γνωρίσματα του εκάστοτε πελάτη, ενημερώνοντας τον με ταχύτητα και ακρίβεια για την εξέλιξη της υπόθεσης του μέχρι και την τελικη έκδοση της σύνταξης. Έχοντας πλήρη επίγνωση της σύγχρονης οικονομικής συγκυρίας, της επιδίωξης των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν αποσκοπώντας στην εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και της μεγάλης ανησυχίας τους για το μέλλον, με υπέρμετρο αίσθημα ευθύνης και συνέπειας αναλαμβάνουμε:
• προσδιορισμός ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης

• ενημέρωση θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης και επιλογή κατάλληλης χρονικής στιγμής για την κατάθεση του αιτήματος

• κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών

• έκδοση προσωρινής σύνταξης

• παρακολούθηση της υπόθεσης μέχρι την τελική έκδοση της σύνταξης

• Tην σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφερομένων σε όλες τις πιθανές επιλογές που έχει ο ασφαλισμένος στη διάθεση του για να συνταξιοδοτηθεί

• Την περαίωση της συνολικής διαδικασίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου ( ενημέρωση και διαρκή επικοινωνία με τους υπαλλήλους του αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης, λήψης κύριας αλλά και επικουρικής σύνταξης, συλλογή και κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών, λήψη απόφασης συνταξιοδότησης και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο)