• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το γραφείο μας, έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία πληθώρα φυσικών προσώπων κι ιδίως, ανέργων, συνταξιούχων, μισθωτών, Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και μικρεμπόρων (μηχανουργείο, ψιλικατζίδικο, ραφείο κ.α). Η οικονομική κρίση έχει πλήξει ουσιωδώς την μεγάλη πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών. Ο νόμος 3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στοχεύει στην επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία σε όλους τους οφειλέτες για αναδιαπραγμάτευση των χρεών τους με εξόχως πιθανό το ενδεχόμενο εξάλειψης σημαντικού μέρους αυτών, σκοπεύοντας σε ένα αποτέλεσμα που να μην αποβαίνει σε βάρος της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών.
Στεκόμαστε δίπλα στον υπερχρεωμένο οφειλέτη, διευθετώντας με απόλυτη διεξοδικότητα και επιμέλεια την υπόθεση του, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη της αιτήσεως του προς το Ειρηνοδικείο σε συνεργασία με απόλυτα εξειδικευμένους στο αντικείμενο λογιστές, ενώ παράλληλα προσφέρουμε δυναμική παρουσία στο Δικαστήριο, ώστε να επιτύχουμε την πλέον αποτελεσματικότερη διευθέτηση της αποπληρωμής των χρεών του πελάτη μας, ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεων του, όπως και των αναγκών του για βιοπορισμό του ιδίου και της οικογένειάς του.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες Εξωδικαστικής Διευθέτησης χρεών
• Σύνταξη αιτήσεως υπαγωγής στο Ν.3869/2010 ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου
• Παράσταση για την συζήτηση της αιτήσεως υπαγωγής στον ν. 3869/2010 αλλά και της Προσωρινής Διαταγής η οποία αποσκοπεί στην αναστολή των διωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη και στην προσωρινή ρύθμιση των δόσεων μέχρι την απομακρυσμένη συνήθως χρονικά συζήτηση της κύριας Αιτήσεως μας.
• Δικαστική εκπροσώπηση καθώς και την προστασία της πρώτης κατοικίας