• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Επιπρόσθετα, το γραφείο μας αναλαμβάνει με απόλυτη ταχύτητα, οργάνωση και επιμέλεια διαφορές από :

• πιστωτικούς τίτλους,

• επιταγές,

• γραμμάτια

• συναλλαγματικές
Δίχως χρονική καθυστέρηση επισπεύδουμε την άμεση εκτελεστότητα αυτών των τίτλων, ενώ συντάσουμε αιτήσεις για διαταγές πληρωμής αλλά και σχετικές με τις απαιτήσεις εκ πιστωτικών τίτλων αγωγές.