• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντιλαμβανόμενοι το σύνθετο νομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη σχέση όλων μας, ως πολιτών, με τις Διοικητικές Αρχές καθώς και την ευάλωτη θέση του διοικούμενου – πολίτη απέναντι σε εκείνες, αναλαμβάνουμε με επιτυχία και δίχως χρονοτριβή, την εκπόνηση ειδικών γνωμοδοτήσεων, την παροχή νομικών συμβουλών και την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Δικαστηρίων με επιτυχία, σχετικά με κάθε τομέα της καθημερινότητας, ο οποίος βρίσκεται υπό την άμεση ή έμμεση κρατική εποπτεία : Πρόστιμα Διοικητικών Αρχών ( Ι.Κ.Α. – Ε.Υ.Π.Ε.Α., Επιθεώρηση Εργασίας, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Πολεοδομία, Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Διεύθυνση Τροχαίας κ. ά.)

• Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.)

• Αναγκαστική κατάσχεση επί ακινήτων ή κινητών του οφειλέτη του Δημοσίου

• Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας σε διάστημα λίγων μόνο ημερών

• Συμβουλευτική ή/και διεκπεραίωση συμμετοχής σε Δημόσιους Διαγωνισμούς

• Συμβουλευτική κατά τη σύναψη και εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων

• Ζητήματα Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου

• Πολεοδομικά Ζητήματα

• Αγωγές Αποζημίωσης – Προσφυγές - Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά του Δημοσίου

• Ο.Τ.Α.

• Αναγκαστική Απαλλοτρίωση