• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ακίνητα Προσφέρουμε νομική υποστήριξη με τη σύνταξη δικογράφων και την έκδοση και σύνταξη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων σε συνεργασία με έμπειρους συμβολαιογράφους για :
• αγοραπωλησίες ακινήτων
• γονικές παροχές
• δωρεές,
• διανομές
• έλεγχο τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολόγιο,
• μεταβιβάσεις ακινήτων
• μισθωτικές διαφορές, μισθώσεις
• διαταγές απόδοσης μισθίου
• εξωστικές αγωγές
• διαφορές συνιδιοκτητών : αγωγές κοινοχρήστων
• σύνταξη κανονισμών πολυκατοικίας
• διεκδικητικές αγωγές
• αναγνώρισης χρησικτησίας
• διανομή κοινής περιουσίας
• κατασχέσεις
• πλειστηριασμούς
• διεκπεραίωση διαδικασιών σε όλα τα στάδια της απαλλοτρίωσης
• αναγνώριση δουλειών
• στεγαστικά δάνεια
• εγγραφή και άρση προσημειώσεων και υποθήκης.
• διαταγή απόδοσης μισθίου, διαταγή πληρωμής