• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το γραφείο μας βρίσκεται δίπλα στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, αντιμετωπίζοντας με γνώση, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα ζητήματα καθημερινού ενδιαφέροντος όπως:

• Υπηρεσιακά Ζητήματα Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις θεραπείας, αιτήσεις ακυρώσεως)
• Γνωμοδοτήσεις σύνταξιοδότησης
• Προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως για θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης, προαγωγών, κρίσεων, αποστρατείας, μεταθέσεων, αποσπάσεων, πειθαρχικού ελέγχου κλπ. όλου του στρατιωτικού ένστολου προσωπικού
• Αγωγές και προσφυγές για τη διεκδίκηση μισθολογικών παροχών και αποζημιώσεων, τα οποία μη νόμιμα δεν χορηγούνται στο στρατιωτικό προσωπικό
• Ενστάσεις και εφέσεις για τα εν αποστρατεία στελέχη σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα, περικοπές και μειώσεις των συντάξεων τους
• Παράσταση στα Στρατιωτικά Δικαστήρια για ποινικά αδικήματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος. Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, παροχής εξηγήσεων κατά τη διενέργεια ανακρίσεων, προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων
• Παράσταση σε Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του αντίστοιχου προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος
• Εκπροσώπηση και παροχή συμβουλών για νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του ιατρικού λειτουργήματος - επαγγέλματος.
• Παροχή συμβουλών για κάθε νομικό ή διοικητικό θέμα που απασχολεί όλο το στρατιωτικό ένστολο προσωπικό
• Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
• Ε.Δ.Ε
• Θέματα συνυπηρέτησης - Σύνταξη αναφορών
• Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
• Ακύρωση πειθαρχικών ποινών
• Ρύθμιση θεμάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, ανυπακοής, πρόκλησης ανικανότητας, παράβασης στρατιωτικής εντολής, εξύβρισης και δυσφήμησης ανωτέρου ή κατωτέρου, βιαιοπραγίας, αθέμιτες διαταγές, υπέρβασης πειθαρχικής εξουσίας, μη καταγγελίας πειθαρχικών παραπτωμάτων, εγκλήματα κατά απορρήτων, κλοπής και υπεξαίρεσης στρατιωτικών πραγμάτων, πλαστογραφίας, ψευδής βεβαίωση και όλα τα υπόλοιπα στρατιωτικά αδικήματα. Παραστάσεις ενώπιον των Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων, Αεροδικείων και αναθεωρητικού δικαστηρίου για όλα τα αδικήματα που τελούνται από στρατιωτικούς. Απολογητικά υπομνήματα και απολογίες εγκαλουμένων.