• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

IT LAW

Το γραφείο μας στη σύγχρονη εποχή της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης και της ψηφιακής επανάστασης αναλαμβάνει με υπευθυνότητα υποθέσεις που αφορούν τον δυναμικό τομέα του διαδικτύου όπως:
• Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο
• Κατοχύρωση και προστασία (domain names)
• Όροι χρήσης ιστοσελίδων
• Κατοχύρωση και προστασία εμπορικών σημάτων στο διαδίκτυο
• Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο
• Κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων,κ.ά.