• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας, αναγνωρίζοντας το οικογενειακό δίκαιο ως το πιο ευαίσθητο κομμάτι του αστικού δικαίου, εξαντλεί όλη την ευελιξία που απαιτείται για τη διευθέτηση ζητημάτων οικογενειακής φύσεως. Με εχεμύθεια, συνέπεια, και σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου και αφού εξαντλήσουμε κάθε άλλο ηπιότερο μέσο επίλυσης της εκάστοτε διαφοράς ιδίως εν όψει της ύπαρξης ανήλικων τέκνων, αναλαμβάνουμε με επιτυχία:
• Διαζύγια (Συναινετικά ή κατ’ αντιδικία)
• Συμφωνητικά Επιμέλειας Τέκνων και Δικαιώματος Επικοινωνίας
• Αγωγή Διατροφής
• Αξίωση Συμμετοχής στα αποκτήματα
• Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης
• Προγαμιαίο Συμφωνητικό
• Συμφωνητικό Παρένθετης Μητρότητας
• Ζητήματα Δικαστικής Συμπαράστασης
• Δικαστική Αναγνώριση Τέκνου εκτός Γάμου
• Προσβολή Πατρότητας ή Αναγνώριση Πατρότητας
• Ζητήματα Υποβοήθησης της Αναπαραγωγής
• Υιοθεσία και Αναδοχή Ανηλίκου
• Επιμέλεια τέκνων και Άσκηση Δικαιώματος Γονικής Μέριμνας
• Προσβολή Πατρότητας- Αναγνώριση Πατρότητας- Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
• Ζητήματα προστασίας της οικογενειακής στέγης και της οικιακής ειρήνης, αλλά και προστασίας του δικαιώματος του γονέα για επικοινωνία με το τέκνο του κλπ.