• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ως κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο του τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζω πολύ καλά πόσο ευαίσθητες είναι σήμερα οι εργασιακές σχέσεις, οι οποίες πλήττονται διαρκώς από την οικονομική και κοινωνική κρίση των ημερών. Το μεγαλύτερο διακύβευμα μας αποτελεί η προστασία και εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και των εργοδοτών, ο αλληλοσεβασμός ανάμεσα σε αυτές τις δύο αντικρουόμενες πλευρές, καθώς και η εξασφάλιση της μη καταχρηστική άσκησης των δικαιωμάτων εκατέρωθεν. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη αγωγών και την εκπροσώπηση σε διαφορές από • απολύσεις • καταγγελίες συμβάσεως εργασίας, • καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας • πάσης φύσεως αποζημιώσεων από υπερωρίες, επιδόματα, δεδουλευμένα, εισφορές ασφαλιστικών οργανισμών, εργατικά ατυχήματα κλπ. Με έμφαση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών μαχόμαστε για μια δίκαιη αντιμετώπιση εργασιακών υποθέσεων. Στις εργασιακές διαφορές η δυσκολία συλλογής αξιόπιστων αποδεικτικών μέσων επιβάλει μια δυναμική διαχείριση της υπόθεσης, ευελιξία, αποφασιστικότητα και ιδιαίτερα καλή προετοιμασία με λεπτομερείς χειρισμούς σε τόσο ευαίσθητες υποθέσεις.